Dell Latitude 10-ST2 – Tablet dành cho doanh nhân

Dell Latitude 10-ST2 - Tablet dành cho doanh nhân
Dell Latitude 10-ST2 là chiếc máy tính bảng thiết kế trên nền tảng Windows 8 nhằm hướng đến nhóm đối tương chính là các doanh nhân, vì vậy hiệu năng máy đáp ứng được nhu cầu làm việc