Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - KQSXCN

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Theo Thứ

Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần 19/05/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
39
06
45
G.7
425
573
065
G.6
7919
3574
2056
7090
6133
8510
8325
7038
7818
G.5
3538
9792
6295
G.4
75272
79848
81975
67348
91011
67044
00610
39615
41186
17274
56183
08029
72406
22188
43607
69026
64172
40506
65931
77720
00746
G.3
58839
94058
89275
95067
93142
44156
G.2
38556
14112
99655
G.1
15570
49802
85188
ĐB
298117
839184
979256
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 02, 06(2) 06, 07
1 10, 11, 17, 19 10, 12, 15 18
2 25 29 20, 25, 26
3 38, 39(2) 33 31, 38
4 44, 48(2) 42, 45, 46
5 56(2), 58 55, 56(2)
6 67 65
7 70, 72, 74, 75 73, 74, 75 72
8 83, 84, 86, 88 88
9 90, 92 95

Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Tuần Rồi 12/05/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
42
23
80
G.7
422
225
500
G.6
6759
1156
1636
1667
5119
8554
3517
2598
9571
G.5
4966
1904
1009
G.4
83982
69176
08056
29710
45718
19143
64764
02390
77922
21454
56238
52626
53205
53532
95372
93800
49646
75312
23986
16313
08074
G.3
41565
29865
15442
17891
15218
85265
G.2
76408
56286
36444
G.1
39521
12096
31072
ĐB
293762
756179
643774
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 08 04, 05 00(2), 09
1 10, 18 19 12, 13, 17, 18
2 21, 22 22, 23, 25, 26
3 36 32, 38
4 42, 43 42 44, 46
5 56(2), 59 54(2)
6 62, 64, 65(2), 66 67 65
7 76 79 71, 72(2), 74(2)
8 82 86 80, 86
9 90, 91, 96 98

Kết Quả XSMT CN 05/05/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
99
89
03
G.7
662
712
464
G.6
5891
0155
9660
8549
0719
6344
2328
3434
2479
G.5
2433
2616
2768
G.4
31542
19625
46707
68415
55146
28062
08743
89749
32671
96938
57247
67019
78784
97178
04149
71021
60761
79639
27052
43770
85010
G.3
78645
26516
55215
82410
29451
20215
G.2
51587
41357
67574
G.1
93932
81902
81306
ĐB
300892
992050
942752
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 07 02 03, 06
1 15, 16 10, 12, 15, 16, 19(2) 10, 15
2 25 21, 28
3 32, 33 38 34, 39
4 42, 43, 45, 46 44, 47, 49(2) 49
5 55 50, 57 51, 52(2)
6 60, 62(2) 61, 64, 68
7 71, 78 70, 74, 79
8 87 84, 89
9 91, 92, 99

Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật 28/04/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
68
25
99
G.7
230
787
367
G.6
7221
9368
0733
2091
0114
8858
3379
6745
1788
G.5
5194
9318
5510
G.4
42835
21521
37930
00826
33550
92100
98962
26257
70549
09056
96633
35585
94738
50173
85199
32981
07262
27351
66376
57914
43806
G.3
73119
64036
32784
24151
41302
17205
G.2
85874
83021
98934
G.1
19874
97638
90731
ĐB
014259
905021
645478
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 02, 05, 06
1 19 14, 18 10, 14
2 21(2), 26 21(2), 25
3 30(2), 33, 35, 36 33, 38(2) 31, 34
4 49 45
5 50, 59 51, 56, 57, 58 51
6 62, 68(2) 62, 67
7 74(2) 73 76, 78, 79
8 84, 85, 87 81, 88
9 94 91 99(2)

Kết Quả XSMT Chủ Nhật 21/04/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
71
48
03
G.7
145
864
059
G.6
0503
5307
4010
2137
1699
5360
9222
5074
0639
G.5
6122
1813
0839
G.4
61471
42185
72739
39051
63788
42453
49378
99416
49944
40354
41746
87940
32612
06792
57415
58741
58449
35031
45964
94550
72926
G.3
53015
79895
04426
86261
81107
90065
G.2
56741
56022
22887
G.1
08666
39427
54959
ĐB
615582
735295
985186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 03, 07 03, 07
1 10, 15 12, 13, 16 15
2 22 22, 26, 27 22, 26
3 39 37 31, 39(2)
4 41, 45 40, 44, 46, 48 41, 49
5 51, 53 54 50, 59(2)
6 66 60, 61, 64 64, 65
7 71(2), 78 74
8 82, 85, 88 86, 87
9 95 92, 95, 99

Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật 14/04/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
01
86
34
G.7
351
261
503
G.6
8557
0923
3565
0851
2622
4416
5009
2854
7895
G.5
0365
0328
7123
G.4
70016
40689
41806
42586
58812
54266
52441
71136
97286
55146
23941
69310
23713
38784
63776
58450
01777
07014
52623
91496
01875
G.3
74158
70097
27122
86964
05102
02933
G.2
07357
59686
71194
G.1
64599
25568
16039
ĐB
473105
270022
706255
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 01, 05, 06 02, 03, 09
1 12, 16 10, 13, 16 14
2 23 22(3), 28 23(2)
3 36 33, 34, 39
4 41 41, 46
5 51, 57(2), 58 51 50, 54, 55
6 65(2), 66 61, 64, 68
7 75, 76, 77
8 86, 89 84, 86(3)
9 97, 99 94, 95, 96

KQXSMT Chủ Nhật 07/04/2024

Giải Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8
78
11
G.7
811
198
G.6
7471
8401
5354
0318
9799
9968
G.5
8297
9123
G.4
85216
48697
42870
73019
16547
06113
40138
60247
83437
22212
05469
37017
07327
70478
G.3
40923
85849
59542
63860
G.2
62429
52237
G.1
91844
13478
ĐB
508281
947853
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 01
1 11, 13, 16, 19 11, 12, 17, 18
2 23, 29 23, 27
3 38 37(2)
4 44, 47, 49 42, 47
5 54 53
6 60, 68, 69
7 70, 71, 78 78(2)
8 81
9 97(2) 98, 99

KQSXMT Chủ Nhật 31/03/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
82
12
45
G.7
240
860
533
G.6
2133
0881
2310
6020
0915
3245
5636
3905
9497
G.5
7515
9948
0385
G.4
79740
45290
31863
88880
00604
39396
58006
81926
22695
75582
86774
23470
88836
60882
78559
20921
04207
78697
40759
30153
22286
G.3
31772
04960
89502
90713
20596
79670
G.2
92665
17483
26055
G.1
19088
23776
34607
ĐB
210815
155156
459200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 04, 06 02 00, 05, 07(2)
1 10, 15(2) 12, 13, 15
2 20, 26 21
3 33 36 33, 36
4 40(2) 45, 48 45
5 56 53, 55, 59(2)
6 60, 63, 65 60
7 72 70, 74, 76 70
8 80, 81, 82, 88 82(2), 83 85, 86
9 90, 96 95 96, 97(2)

Kết Quả SXMT CN 24/03/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
16
90
26
G.7
339
185
390
G.6
8274
6397
5360
6619
9069
2962
1278
7132
7148
G.5
0620
4338
7794
G.4
34365
11011
29706
72307
24179
28765
95735
45533
86478
11262
31447
66697
13738
80928
99615
02934
79675
08523
21757
70579
72803
G.3
57683
73338
00466
11259
85196
43817
G.2
65417
94522
82864
G.1
66312
62035
91219
ĐB
554694
266187
549035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 06, 07 03
1 11, 12, 16, 17 19 15, 17, 19
2 20 22, 28 23, 26
3 35, 38, 39 33, 35, 38(2) 32, 34, 35
4 47 48
5 59 57
6 60, 65(2) 62(2), 66, 69 64
7 74, 79 78 75, 78, 79
8 83 85, 87
9 94, 97 90, 97 90, 94, 96

Kết Quả SXMT Chủ Nhật 17/03/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8
03
02
09
G.7
339
236
030
G.6
1320
6907
2178
7273
8514
3055
6850
8665
9510
G.5
5489
1050
3199
G.4
02938
67525
36171
30314
23654
67002
66163
87668
27966
61035
82176
50231
30979
97639
83560
90540
88757
37302
94278
77736
21571
G.3
64520
34414
30413
42427
74247
70076
G.2
32694
94571
60119
G.1
88448
31080
58953
ĐB
497602
649696
822130
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 02(2), 03, 07 02 02, 09
1 14(2) 13, 14 10, 19
2 20(2), 25 27
3 38, 39 31, 35, 36, 39 30(2), 36
4 48 40, 47
5 54 50, 55 50, 53, 57
6 63 66, 68 60, 65
7 71, 78 71, 73, 76, 79 71, 76, 78
8 89 80
9 94 96 99

Kết Quả SXMT Chủ Nhật 10/03/2024

Giải Khánh Hòa
G.8
36
G.7
825
G.6
5186
2529
4201
G.5
2515
G.4
99025
09139
87914
03680
09547
95348
85084
G.3
77985
22934
G.2
32223
G.1
06866
ĐB
937534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa
0 01
1 14, 15
2 23, 25(2), 29
3 34(2), 36, 39
4 47, 48
5
6 66
7
8 80, 84, 85, 86
9

XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - KQSXCN được cập nhật vào lúc 17 giờ 15p mỗi tuần. Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - KQSXCN là gì?

- XSMT chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMT chủ nhật mở thưởng bởi đài Kon Tum ký hiệu là XSKT, Khánh Hòa ký hiệu XSKH.

- Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật chính xác 100% tại XSKT 3 miền.

- Xem kết quả xổ số miền trung chủ nhật qua các từ khóa: xsmt chu nhat minh ngoc, sxmt chu nhat, xs mt chunhat, xs mt cn, xsmt cn, ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại Ket qua xo so mien Trung.

XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - KQSXCN có cơ cấu giải thưởng như thế nào?

Mỗi tờ vé số của Xổ số miền trung cũng giống như XSMN được bán với giá 10.000 VND và mỗi ngày có tất cả 11.565 giải như sau:

- Giải đặc biệt: số lượng 1 giải với mỗi giải trị giá 2.000.000.000 VND ( 2 tỷ đồng)

- Giải nhất: số lượng 10 giải với mỗi giải trị giá 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì:số lượng 10 giải với mỗi giải trị giá 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng)

- Giải ba: số lượng 20 giải với mỗi giải trị giá 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: số lượng 70 giải với mỗi giải trị giá 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: số lượng 100 giải với mỗi giải trị giá 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: số lượng 300 giải với mỗi giải trị giá 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: số lượng 1000 giải với mỗi giải trị giá  200.000 VND ( hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: số lượng 10000 giải với mỗi giải trị giá 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: số lượng 45 giải với mỗi giải trị giá 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng)

- Giải phụ đặc biệt: số lượng 9 giải với mỗi giải trị giá 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng )

Cách thức xét các giải này tương tự như các giải của xổ số miền Nam.

Xem thêm:

XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ 2 Hàng Tuần - KQSXT2

XSMT Thứ 3 - Xổ Số Miền Trung Thứ 3 Hàng Tuần - KQSXT3

XSMT Thứ 4 - Xổ Số Miền Trung Thứ 4 Hàng Tuần - KQSXT4