Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 22/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,046,246,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001201
02 03 10 22 41 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,046,246,500
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,113 300,000
Giải ba 18,725 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 15/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
63,000,355,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001198
03 11 13 21 24 34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 63,000,355,500
Giải nhất 42 10,000,000
Giải nhì 2,255 300,000
Giải ba 37,624 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 08/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
50,378,948,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001195
02 10 13 22 30 34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 50,378,948,500
Giải nhất 40 10,000,000
Giải nhì 1,854 300,000
Giải ba 28,756 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 01/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
41,717,518,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001192
07 09 17 20 25 29
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 41,717,518,000
Giải nhất 46 10,000,000
Giải nhì 1,840 300,000
Giải ba 29,082 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 24/04/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
33,913,442,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001189
07 21 30 33 38 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 33,913,442,500
Giải nhất 38 10,000,000
Giải nhì 1,634 300,000
Giải ba 26,659 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 17/04/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,900,366,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001186
09 16 26 27 32 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 25,900,366,000
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 1,717 300,000
Giải ba 26,880 30,000