Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần 22/05/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
87
15
75
G.7
485
125
167
G.6
8747
7914
8262
3454
3538
0865
0399
6400
0213
G.5
8708
1957
7191
G.4
34223
09028
36396
06217
58174
64798
38390
33572
12851
62777
30981
09615
72638
82894
66298
17129
16434
89239
85708
98919
65081
G.3
62083
62916
12543
99532
57121
10501
G.2
50849
55777
10511
G.1
83031
12969
27653
ĐB
449809
968505
825835
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08, 09 05 00, 01, 08
1 14, 16, 17 15(2) 11, 13, 19
2 23, 28 25 21, 29
3 31 32, 38(2) 34, 35, 39
4 47, 49 43
5 51, 54, 57 53
6 62 65, 69 67
7 74 72, 77(2) 75
8 83, 85, 87 81 81
9 90, 96, 98 94 91, 98, 99

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Tuần Rồi 15/05/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
78
81
72
G.7
118
482
357
G.6
2614
3598
7416
3143
8430
4852
1753
0495
8195
G.5
9637
6239
2049
G.4
65762
85019
00929
55053
94966
44430
49395
02402
81603
15794
81292
49022
91336
37162
02984
06723
08026
09139
40970
28441
01610
G.3
35197
41093
86149
85156
38333
43037
G.2
15700
62207
18263
G.1
97565
77146
81864
ĐB
098850
611405
516741
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 02, 03, 05, 07
1 14, 16, 18, 19 10
2 29 22 23, 26
3 30, 37 30, 36, 39 33, 37, 39
4 43, 46, 49 41(2), 49
5 50, 53 52, 56 53, 57
6 62, 65, 66 62 63, 64
7 78 70, 72
8 81, 82 84
9 93, 95, 97, 98 92, 94 95(2)

Kết Quả XSMN T4 08/05/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
98
56
84
G.7
766
270
177
G.6
8332
7567
2228
5090
6298
5132
8085
1575
1081
G.5
0763
3717
3676
G.4
60588
37832
98213
80491
59501
07794
08164
42385
90761
80432
04557
34015
47674
90027
12999
12891
69195
62446
89512
39481
98082
G.3
03177
96697
08305
70854
13908
77693
G.2
31168
62271
05167
G.1
09893
65877
39971
ĐB
930917
422896
874204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01 05 04, 08
1 13, 17 15, 17 12
2 28 27
3 32(2) 32(2)
4 46
5 54, 56, 57
6 63, 64, 66, 67, 68 61 67
7 77 70, 71, 74, 77 71, 75, 76, 77
8 88 85 81(2), 82, 84, 85
9 91, 93, 94, 97, 98 90, 96, 98 91, 93, 95, 99

Xổ Số Miền Nam Thứ Tư 01/05/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
82
49
90
G.7
655
406
125
G.6
1810
6897
1694
5767
2732
7802
1539
8403
9576
G.5
5403
1883
1976
G.4
86526
65789
04566
91486
89193
89850
32755
56267
18813
87621
17508
71981
34898
42163
70661
33297
69956
54531
94119
70890
94493
G.3
07732
00551
89886
93928
32101
50340
G.2
06375
63525
11702
G.1
59000
36558
10271
ĐB
117281
075937
393889
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 03 02, 06, 08 01, 02, 03
1 10 13 19
2 26 21, 25, 28 25
3 32 32, 37 31, 39
4 49 40
5 50, 51, 55(2) 58 56
6 66 63, 67(2) 61
7 75 71, 76(2)
8 81, 82, 86, 89 81, 83, 86 89
9 93, 94, 97 98 90(2), 93, 97

Kết Quả XSMN Thứ 4 24/04/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
11
27
06
G.7
710
052
889
G.6
3710
8154
0910
1534
4427
2109
0979
5587
4688
G.5
0493
3543
4371
G.4
55554
59629
03395
69068
51832
82346
64160
76690
25995
64627
06891
52843
08849
18619
01609
38107
77768
28461
27585
95275
49728
G.3
42657
45390
01272
23791
27992
41004
G.2
72208
75504
80583
G.1
37499
94164
99805
ĐB
159380
564839
686889
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 04, 09 04, 05, 06, 07, 09
1 10(3), 11 19
2 29 27(3) 28
3 32 34, 39
4 46 43(2), 49
5 54(2), 57 52
6 60, 68 64 61, 68
7 72 71, 75, 79
8 80 83, 85, 87, 88, 89(2)
9 90, 93, 95, 99 90, 91(2), 95 92

Xổ Số Miền Nam Thứ 4 17/04/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
02
33
89
G.7
740
288
132
G.6
3505
9927
1632
3238
4089
7754
6566
3205
3147
G.5
8031
2775
9943
G.4
76918
51601
26010
38853
30389
04881
85544
31651
38507
10849
31897
75773
22060
24334
16374
00215
41541
57610
60921
27993
51714
G.3
67229
66894
08540
08375
31047
13061
G.2
19518
39330
25938
G.1
99898
76953
41388
ĐB
461037
659227
074764
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 02, 05 07 05
1 10, 18(2) 10, 14, 15
2 27, 29 27 21
3 31, 32, 37 30, 33, 34, 38 32, 38
4 40, 44 40, 49 41, 43, 47(2)
5 53 51, 53, 54
6 60 61, 64, 66
7 73, 75(2) 74
8 81, 89 88, 89 88, 89
9 94, 98 97 93

KQXSMN Thứ 4 10/04/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
17
69
75
G.7
643
392
048
G.6
6211
6412
1046
3956
7413
5966
1589
9819
2705
G.5
4249
0406
8843
G.4
88031
44882
98841
86298
84584
30857
90723
53233
68601
30634
37070
21831
20851
22947
25237
50956
04332
64243
87093
24999
53108
G.3
18129
09560
77228
79605
73778
60988
G.2
30674
81783
92252
G.1
67926
87305
74107
ĐB
893144
041655
940716
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 05(2), 06 05, 07, 08
1 11, 12, 17 13 16, 19
2 23, 26, 29 28
3 31 31, 33, 34 32, 37
4 41, 43, 44, 46, 49 47 43(2), 48
5 57 51, 55, 56 52, 56
6 60 66, 69
7 74 70 75, 78
8 82, 84 83 88, 89
9 98 92 93, 99

KQSXMN Thứ Tư 03/04/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
35
33
52
G.7
659
172
766
G.6
8157
4353
0007
6765
1014
2608
3550
5050
4603
G.5
2284
8429
6797
G.4
84218
28434
12461
99520
50326
41555
18003
45399
72248
29988
94251
00328
00379
82575
84125
59536
49268
42936
83913
06570
98998
G.3
17036
92876
10878
69493
90390
53116
G.2
86673
55093
43289
G.1
11122
70600
59881
ĐB
900047
786266
029677
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 07 00, 08 03
1 18 14 13, 16
2 20, 22, 26 28, 29 25
3 34, 35, 36 33 36(2)
4 47 48
5 53, 55, 57, 59 51 50(2), 52
6 61 65, 66 66, 68
7 73, 76 72, 75, 78, 79 70, 77
8 84 88 81, 89
9 93(2), 99 90, 97, 98

Kết Quả SXMN T4 27/03/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
60
23
52
G.7
217
346
440
G.6
8030
9240
5594
6530
9253
9759
0398
4933
6721
G.5
3423
9851
8183
G.4
05905
87409
77452
05699
36419
38257
20583
89504
50742
87325
69688
45121
64555
27576
60111
63825
67113
30597
88437
20903
17635
G.3
46352
72199
81934
25092
38944
33037
G.2
25628
58542
50682
G.1
99781
44758
61061
ĐB
641923
573218
545740
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 09 04 03
1 17, 19 18 11, 13
2 23(2), 28 21, 23, 25 21, 25
3 30 30, 34 33, 35, 37(2)
4 40 42(2), 46 40(2), 44
5 52(2), 57 51, 53, 55, 58, 59 52
6 60 61
7 76
8 81, 83 88 82, 83
9 94, 99(2) 92 97, 98

Kết Quả SXMN Thứ 4 20/03/2024

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8
25
55
19
G.7
571
941
933
G.6
3438
5626
0319
5898
5369
7477
4833
9536
7022
G.5
9928
6621
6386
G.4
94047
44269
35651
96558
48957
15607
17465
63748
37709
51805
49947
82592
01533
52037
38147
94160
62009
83279
86774
62781
90468
G.3
96339
91111
26869
45788
75316
79046
G.2
82454
97634
55439
G.1
74199
21406
80497
ĐB
025092
945344
119537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07 05, 06, 09 09
1 11, 19 16, 19
2 25, 26, 28 21 22
3 38, 39 33, 34, 37 33(2), 36, 37, 39
4 47 41, 44, 47, 48 46, 47
5 51, 54, 57, 58 55
6 65, 69 69(2) 60, 68
7 71 77 74, 79
8 88 81, 86
9 92, 99 92, 98 97

XSMN Thứ 4, Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần, SXMN Thu 4, KQXSMN Thu 4 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu tu, xs mn t4 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần - KQXSMN Thu 4 là gì?

- Xổ số miền nam thứ tư hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 4 mở thưởng bởi đài Đồng Nai ký hiệu là Xổ Số Đồng Nai mã XSDN, đài Xổ số Sóc Trăng ký hiệu XSST, nhà đài Xổ số Cần Thơ ký hiệu XSCT

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ tư hàng tuần chính xác 100% tại ket qua so xo.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 4 qua các từ khóa: xsmn thu 4 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 4, kqxsmn thu 4, xsmnthu4, xsmn t4, kqxs thu 4, xsthu4 ... Coi xổ số thứ tư hàng tuần tại bvom.com đã may mắn càng thêm đỏ hơn với những con số chính xác

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại xổ số miền nam.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 4 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần