Thống kê xổ số miền bắc - Thống kê xổ số miền nam

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Hàng Tuần 21/05/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
53
47
15
G.7
509
503
072
G.6
8462
6819
2952
7976
1680
8237
7851
5793
8256
G.5
9922
9889
7582
G.4
18925
07081
97423
69570
54029
21679
49079
62343
47033
50707
47447
91539
84892
00895
02666
13030
08580
23491
98548
89906
50620
G.3
40877
49209
37079
16217
71105
88627
G.2
13923
49533
28935
G.1
76808
09407
39571
ĐB
661030
388678
779132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 08, 09(2) 03, 07(2) 05, 06
1 19 17 15
2 22, 23(2), 25, 29 20, 27
3 30 33(2), 37, 39 30, 32, 35
4 43, 47(2) 48
5 52, 53 51, 56
6 62 66
7 70, 77, 79(2) 76, 78, 79 71, 72
8 81 80, 89 80, 82
9 92, 95 91, 93

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Tuần Rồi 14/05/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
25
18
16
G.7
491
700
748
G.6
7262
8404
5765
7006
7062
7357
2442
3997
3860
G.5
5226
5234
0074
G.4
88289
53444
06758
50088
15711
33823
11824
99245
63097
28852
66560
34934
55218
22753
94295
32644
17478
94214
74145
49913
60766
G.3
76421
45465
28454
49712
72677
83448
G.2
54704
59073
16876
G.1
77260
72252
05833
ĐB
897285
520141
643547
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04(2) 00, 06
1 11 12, 18(2) 13, 14, 16
2 21, 23, 24, 25, 26
3 34(2) 33
4 44 41, 45 42, 44, 45, 47, 48(2)
5 58 52(2), 53, 54, 57
6 60, 62, 65(2) 60, 62 60, 66
7 73 74, 76, 77, 78
8 85, 88, 89
9 91 97 95, 97

Kết Quả XSMN T3 07/05/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
74
16
76
G.7
510
140
121
G.6
5498
2472
2610
3971
3637
2103
5624
2912
5815
G.5
9812
5260
6713
G.4
62580
90933
04066
72333
12593
54722
02735
14424
71925
36757
17590
30109
24112
40248
94599
46983
00035
06316
95426
02299
89144
G.3
88200
68987
75599
40101
06460
88039
G.2
82587
37500
30548
G.1
44619
77767
94875
ĐB
991172
593227
650522
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00 00, 01, 03, 09
1 10(2), 12, 19 12, 16 12, 13, 15, 16
2 22 24, 25, 27 21, 22, 24, 26
3 33(2), 35 37 35, 39
4 40, 48 44, 48
5 57
6 66 60, 67 60
7 72(2), 74 71 75, 76
8 80, 87(2) 83
9 93, 98 90, 99 99(2)

Xổ Số Miền Nam Thứ Ba 30/04/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
17
88
59
G.7
468
673
656
G.6
9891
9390
3804
5761
3070
1790
6102
3478
5377
G.5
0756
2592
5712
G.4
56327
79315
86388
82081
36996
76565
11958
11663
17590
22648
89982
10615
04858
59369
75476
42928
37551
73634
05088
32997
26251
G.3
56479
18369
17757
95814
04718
28157
G.2
16194
89042
22077
G.1
15298
00967
83923
ĐB
436064
917876
597370
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04 02
1 15, 17 14, 15 12, 18
2 27 23, 28
3 34
4 42, 48
5 56, 58 57, 58 51(2), 56, 57, 59
6 64, 65, 68, 69 61, 63, 67, 69
7 79 70, 73, 76 70, 76, 77(2), 78
8 81, 88 82, 88 88
9 90, 91, 94, 96, 98 90(2), 92 97

Kết Quả XSMN Thứ 3 23/04/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
56
89
41
G.7
881
540
161
G.6
5721
7319
3495
5467
0595
4574
0232
5720
7883
G.5
4541
7613
2194
G.4
82281
84110
56095
08463
45624
29455
08337
97310
91759
56979
68040
17545
01221
98442
42072
93893
97036
98175
47234
15438
74345
G.3
07398
93827
52635
91015
39834
87862
G.2
71334
77505
39266
G.1
47900
85068
51021
ĐB
563964
215261
714705
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00 05 05
1 10, 19 10, 13, 15
2 21, 24, 27 21 20, 21
3 34, 37 35 32, 34(2), 36, 38
4 41 40(2), 42, 45 41, 45
5 55, 56 59
6 63, 64 61, 67, 68 61, 62, 66
7 74, 79 72, 75
8 81(2) 89 83
9 95(2), 98 95 93, 94

Xổ Số Miền Nam Thứ 3 16/04/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
23
58
74
G.7
512
592
869
G.6
2911
6389
0517
8207
2125
4974
5206
2110
2061
G.5
5409
3385
4939
G.4
45268
61099
49278
85738
99571
93870
94737
89771
75420
21577
84812
98483
86864
96918
06827
87732
07940
78404
24275
87919
40707
G.3
47946
72722
55480
24507
40869
55335
G.2
03955
50778
40833
G.1
41764
16747
21775
ĐB
637925
822377
433905
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09 07(2) 04, 05, 06, 07
1 11, 12, 17 12, 18 10, 19
2 22, 23, 25 20, 25 27
3 37, 38 32, 33, 35, 39
4 46 47 40
5 55 58
6 64, 68 64 61, 69(2)
7 70, 71, 78 71, 74, 77(2), 78 74, 75(2)
8 89 80, 83, 85
9 99 92

KQXSMN Thứ 3 09/04/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
81
57
27
G.7
590
734
866
G.6
5974
9533
5388
3346
6524
6664
1893
4338
6936
G.5
3690
1757
0583
G.4
67860
70570
65178
52720
47394
14738
14307
12549
07518
13882
26400
37310
94612
07104
81488
23435
49152
00074
56046
49755
34822
G.3
94844
84680
42554
96027
55700
50547
G.2
08401
27448
14907
G.1
74098
23211
52831
ĐB
915430
034128
830669
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 07 00, 04 00, 07
1 10, 11, 12, 18
2 20 24, 27, 28 22, 27
3 30, 33, 38 34 31, 35, 36, 38
4 44 46, 48, 49 46, 47
5 54, 57(2) 52, 55
6 60 64 66, 69
7 70, 74, 78 74
8 80, 81, 88 82 83, 88
9 90(2), 94, 98 93

KQSXMN Thứ Ba 02/04/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
50
56
95
G.7
272
993
244
G.6
4377
3051
6707
7766
6027
9933
8365
7387
5843
G.5
4926
8901
6451
G.4
36973
97892
44229
08980
37326
31650
53524
77369
66706
59980
37526
34014
82502
66126
20182
05392
97450
92990
74605
21616
49161
G.3
66957
03300
47921
74287
73469
63823
G.2
81009
05882
23009
G.1
30856
85053
54954
ĐB
234272
267171
532626
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 07, 09 01, 02, 06 05, 09
1 14 16
2 24, 26(2), 29 21, 26(2), 27 23, 26
3 33
4 43, 44
5 50(2), 51, 56, 57 53, 56 50, 51, 54
6 66, 69 61, 65, 69
7 72(2), 73, 77 71
8 80 80, 82, 87 82, 87
9 92 93 90, 92, 95

Kết Quả SXMN T3 26/03/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
11
19
17
G.7
917
953
671
G.6
3925
4677
9040
3480
7499
8112
4686
5345
1256
G.5
5071
8063
0339
G.4
52864
71007
47577
60214
19997
75060
08019
82199
75420
02055
60249
46588
59684
17049
84069
19705
64030
37785
82751
16131
37077
G.3
89347
10737
97397
71885
38284
97473
G.2
08723
27306
23411
G.1
99350
15363
61398
ĐB
742973
337019
610432
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 07 06 05
1 11, 14, 17, 19 12, 19(2) 11, 17
2 23, 25 20
3 37 30, 31, 32, 39
4 40, 47 49(2) 45
5 50 53, 55 51, 56
6 60, 64 63(2) 69
7 71, 73, 77(2) 71, 73, 77
8 80, 84, 85, 88 84, 85, 86
9 97 97, 99(2) 98

Kết Quả SXMN Thứ 3 19/03/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8
90
01
95
G.7
934
255
581
G.6
5031
6056
3920
5860
3702
8738
8328
8126
1213
G.5
8958
1636
5570
G.4
21867
93861
77360
54999
22996
59511
67031
18727
40847
05451
71126
03903
11493
03360
29686
16152
73066
27690
53890
30432
74754
G.3
30277
96249
70844
76736
20571
18443
G.2
16270
85619
18029
G.1
18424
14463
18371
ĐB
817660
417347
002939
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01, 02, 03
1 11 19 13
2 20, 24 26, 27 26, 28, 29
3 31(2), 34 36(2), 38 32, 39
4 49 44, 47(2) 43
5 56, 58 51, 55 52, 54
6 60(2), 61, 67 60(2), 63 66
7 70, 77 70, 71(2)
8 81, 86
9 90, 96, 99 93 90(2), 95

XSMN Thứ 3, Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần, SXMN Thu 3, KQXSMN Thu 3 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu ba, xs mn t3 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại Bvom, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần - KQXSMN Thu 3 là gì?

- Xổ số miền nam thứ ba hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 thứ BA mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 3 mở thưởng bởi đài Vũng Tàu ký hiệu là XSVT, Bến Tre ký hiệu XSBTR, Bạc Liêu ký hiệu XSBL.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ Ba hàng tuần được bvom.com cập nhật chính xác 100% tại Ket qua Xo so.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 3 qua các từ khóa: xsmn thu 3 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 3, kqxsmn thu 3, xsmnthu3, xsmn t3, kqxs thu 3, xsthu3 ... xem xổ số thứ ba hàng tuần

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại SXMN cực kỳ uy tín, xem tiếp theo tại xổ số miền nam thứ TƯ

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 3 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần