Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

18/06/2000 về 64397 sau đó 19/06/2000 về 16164
02/02/2001 về 00897 sau đó 03/02/2001 về 78484
14/03/2001 về 25197 sau đó 15/03/2001 về 25135
23/03/2001 về 03897 sau đó 24/03/2001 về 54399
29/05/2001 về 78697 sau đó 30/05/2001 về 59764
07/07/2001 về 06497 sau đó 08/07/2001 về 53124
11/08/2001 về 73397 sau đó 12/08/2001 về 27832
14/01/2002 về 11997 sau đó 15/01/2002 về 86525
09/03/2002 về 34197 sau đó 10/03/2002 về 46057
06/07/2002 về 65097 sau đó 07/07/2002 về 40033
12/09/2002 về 50097 sau đó 13/09/2002 về 68681
20/11/2002 về 73597 sau đó 21/11/2002 về 44096
30/11/2002 về 33997 sau đó 01/12/2002 về 34488
25/12/2002 về 29997 sau đó 26/12/2002 về 39569
20/02/2003 về 37697 sau đó 21/02/2003 về 43417
04/04/2003 về 38997 sau đó 05/04/2003 về 76448
04/06/2003 về 48997 sau đó 05/06/2003 về 71582
23/04/2004 về 08097 sau đó 24/04/2004 về 85741
30/10/2004 về 93997 sau đó 31/10/2004 về 69341
27/01/2005 về 72697 sau đó 28/01/2005 về 59143
21/09/2006 về 62197 sau đó 22/09/2006 về 20723
06/10/2006 về 31897 sau đó 07/10/2006 về 97751
11/02/2007 về 96297 sau đó 12/02/2007 về 10326
19/04/2007 về 38997 sau đó 20/04/2007 về 10329
04/07/2007 về 03997 sau đó 05/07/2007 về 83226
07/11/2007 về 65197 sau đó 08/11/2007 về 08842
09/01/2008 về 49197 sau đó 10/01/2008 về 59221
20/03/2008 về 13697 sau đó 21/03/2008 về 40905
10/06/2008 về 95197 sau đó 11/06/2008 về 82957
09/10/2008 về 63397 sau đó 10/10/2008 về 52844
22/02/2009 về 66997 sau đó 23/02/2009 về 22483
08/05/2009 về 77297 sau đó 09/05/2009 về 11859
28/09/2009 về 54897 sau đó 29/09/2009 về 66147
05/12/2009 về 84497 sau đó 06/12/2009 về 98049
18/12/2009 về 88997 sau đó 19/12/2009 về 28467
21/12/2009 về 76997 sau đó 22/12/2009 về 62099
29/03/2010 về 90097 sau đó 30/03/2010 về 06735
25/08/2010 về 02197 sau đó 26/08/2010 về 91262
28/09/2010 về 75197 sau đó 29/09/2010 về 37192
30/11/2010 về 77297 sau đó 01/12/2010 về 43815
29/03/2011 về 96797 sau đó 30/03/2011 về 82073
06/09/2011 về 87497 sau đó 07/09/2011 về 55485
21/11/2011 về 92397 sau đó 22/11/2011 về 27625
07/02/2012 về 30097 sau đó 08/02/2012 về 75051
31/05/2012 về 75997 sau đó 01/06/2012 về 49343
02/08/2012 về 87297 sau đó 03/08/2012 về 76528
15/08/2012 về 02597 sau đó 16/08/2012 về 32917
28/02/2013 về 36897 sau đó 01/03/2013 về 66797
01/03/2013 về 66797 sau đó 02/03/2013 về 50109
10/05/2013 về 15497 sau đó 11/05/2013 về 52003
09/10/2013 về 63197 sau đó 10/10/2013 về 08711
28/05/2014 về 18197 sau đó 29/05/2014 về 01714
19/08/2014 về 05597 sau đó 20/08/2014 về 21864
25/08/2014 về 43897 sau đó 26/08/2014 về 17870
05/09/2014 về 89997 sau đó 06/09/2014 về 14510
02/10/2014 về 45497 sau đó 03/10/2014 về 10491
14/11/2014 về 47897 sau đó 15/11/2014 về 73172
30/12/2014 về 22297 sau đó 31/12/2014 về 23646
02/03/2015 về 23297 sau đó 03/03/2015 về 34548
02/09/2015 về 55897 sau đó 03/09/2015 về 86669
19/09/2015 về 26997 sau đó 20/09/2015 về 40031
14/11/2015 về 27297 sau đó 15/11/2015 về 62831
31/05/2016 về 53097 sau đó 01/06/2016 về 18687
20/06/2017 về 59097 sau đó 21/06/2017 về 35572
14/11/2017 về 35397 sau đó 15/11/2017 về 27798
29/05/2018 về 26997 sau đó 30/05/2018 về 43163
21/06/2018 về 57997 sau đó 22/06/2018 về 03183
07/09/2018 về 49197 sau đó 08/09/2018 về 66915
18/02/2019 về 15297 sau đó 19/02/2019 về 86105
20/04/2019 về 78697 sau đó 21/04/2019 về 66103
10/06/2019 về 11797 sau đó 11/06/2019 về 92614
06/07/2019 về 82297 sau đó 07/07/2019 về 95705
13/07/2019 về 63297 sau đó 14/07/2019 về 29202
01/09/2019 về 61697 sau đó 02/09/2019 về 40725
16/09/2019 về 03797 sau đó 17/09/2019 về 86201
18/10/2019 về 65897 sau đó 19/10/2019 về 29598
02/12/2019 về 28797 sau đó 03/12/2019 về 91897
03/12/2019 về 91897 sau đó 04/12/2019 về 79119
21/01/2020 về 38897 sau đó 22/01/2020 về 96449
24/07/2020 về 57597 sau đó 25/07/2020 về 22508
03/10/2020 về 49797 sau đó 04/10/2020 về 80489
15/08/2021 về 73497 sau đó 16/08/2021 về 62041
05/04/2022 về 54997 sau đó 06/04/2022 về 17538
01/07/2022 về 01697 sau đó 02/07/2022 về 50554
27/12/2022 về 97797 sau đó 28/12/2022 về 55145
07/01/2023 về 39597 sau đó 08/01/2023 về 20040
21/05/2023 về 45297 sau đó 22/05/2023 về 32754
05/07/2023 về 29397 sau đó 06/07/2023 về 44798
15/07/2023 về 08897 sau đó 16/07/2023 về 51351

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 97 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
513983
542401
451381
413891
081492
191972
011253
021053
142032
152832
631722
871312
692482
461911
101701
643111
091172
281432
851731
921621
352992
671471
591441
572211
421262
291231
821881
961811
331321
241841

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0939
19138
21087
37107
415104
581214
68411
74910
89911
910118

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 4(15 lần) - 9(10 lần) - 2(10 lần) - 8(9 lần) - 1(9 lần) - 0(9 lần) - 6(8 lần) - 5(8 lần) - 3(7 lần) - 7(4 lần)
Chạm đuôi : 1(13 lần) - 5(12 lần) - 9(11 lần) - 4(10 lần) - 3(10 lần) - 7(9 lần) - 8(9 lần) - 2(8 lần) - 6(4 lần) - 0(3 lần)
Tổng : 5(14 lần) - 6(11 lần) - 8(11 lần) - 7(10 lần) - 0(9 lần) - 9(8 lần) - 1(8 lần) - 3(7 lần) - 2(7 lần) - 4(4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 97 vào Thứ 4

Ngày 06/07/2023 giải đặc biệt về 44798 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 03/09/2015 giải đặc biệt về 86669 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5
Ngày 29/05/2014 giải đặc biệt về 01714 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 10/10/2013 giải đặc biệt về 08711 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2
Ngày 16/08/2012 giải đặc biệt về 32917 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 26/08/2010 giải đặc biệt về 91262 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8
Ngày 10/01/2008 giải đặc biệt về 59221 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 08/11/2007 giải đặc biệt về 08842 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 05/07/2007 giải đặc biệt về 83226 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 05/06/2003 giải đặc biệt về 71582 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 26/12/2002 giải đặc biệt về 39569 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5
Ngày 21/11/2002 giải đặc biệt về 44096 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 15/03/2001 giải đặc biệt về 25135 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 23/05 sau khi ra 97 vào ngày 22/05

Ngày 23/05/2000 giải đặc biệt về 11123 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5
Ngày 23/05/2001 giải đặc biệt về 39270 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7
Ngày 23/05/2002 giải đặc biệt về 22179 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 23/05/2003 giải đặc biệt về 87328 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0
Ngày 23/05/2004 giải đặc biệt về 77203 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 23/05/2005 giải đặc biệt về 96959 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4
Ngày 23/05/2006 giải đặc biệt về 01641 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5
Ngày 23/05/2007 giải đặc biệt về 08767 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 23/05/2008 giải đặc biệt về 69034 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 23/05/2009 giải đặc biệt về 93302 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 23/05/2010 giải đặc biệt về 25008 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 23/05/2011 giải đặc biệt về 52980 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 23/05/2012 giải đặc biệt về 75086 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 23/05/2013 giải đặc biệt về 25852 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 23/05/2014 giải đặc biệt về 65996 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 23/05/2015 giải đặc biệt về 41469 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5
Ngày 23/05/2016 giải đặc biệt về 93882 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 23/05/2017 giải đặc biệt về 62307 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 23/05/2018 giải đặc biệt về 37544 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 23/05/2019 giải đặc biệt về 98583 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 23/05/2020 giải đặc biệt về 98991 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 23/05/2021 giải đặc biệt về 13529 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1
Ngày 23/05/2022 giải đặc biệt về 29213 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4
Ngày 23/05/2023 giải đặc biệt về 95972 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.