Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 32 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/05/2024

Đầu 0 00 36 lần 01 16 lần 02 22 lần 03 23 lần 04 29 lần 05 25 lần 06 23 lần 07 48 lần 08 30 lần 09 41 lần
Đầu 1 10 29 lần 11 14 lần 12 25 lần 13 19 lần 14 23 lần 15 18 lần 16 21 lần 17 39 lần 18 32 lần 19 26 lần
Đầu 2 20 28 lần 21 13 lần 22 20 lần 23 18 lần 24 22 lần 25 13 lần 26 13 lần 27 38 lần 28 33 lần 29 27 lần
Đầu 3 30 16 lần 31 12 lần 32 18 lần 33 12 lần 34 16 lần 35 13 lần 36 10 lần 37 30 lần 38 23 lần 39 17 lần
Đầu 4 40 26 lần 41 5 lần 42 16 lần 43 19 lần 44 10 lần 45 27 lần 46 14 lần 47 24 lần 48 23 lần 49 22 lần
Đầu 5 50 25 lần 51 16 lần 52 28 lần 53 17 lần 54 24 lần 55 13 lần 56 17 lần 57 37 lần 58 29 lần 59 29 lần
Đầu 6 60 24 lần 61 13 lần 62 16 lần 63 21 lần 64 13 lần 65 18 lần 66 14 lần 67 26 lần 68 17 lần 69 21 lần
Đầu 7 70 33 lần 71 18 lần 72 29 lần 73 31 lần 74 28 lần 75 28 lần 76 23 lần 77 48 lần 78 30 lần 79 36 lần
Đầu 8 80 36 lần 81 11 lần 82 33 lần 83 26 lần 84 20 lần 85 23 lần 86 16 lần 87 41 lần 88 32 lần 89 30 lần
Đầu 9 90 39 lần 91 18 lần 92 33 lần 93 25 lần 94 29 lần 95 27 lần 96 21 lần 97 56 lần 98 37 lần 99 37 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/05/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 3, 21/05/2024
ĐB 55200
G.1 18539
G.2 69018 79701
G.3 77775 27106 44932
69463 49358 74462
G.4 6188 9885 3428 9737
G.5 1245 1061 4589
0309 8867 2047
G.6 832 502 909
G.7 79 73 50 87
Loto : 00, 39, 18, 01, 75, 06, 32, 63, 58, 62, 88, 85, 28, 37, 45, 61, 89, 09, 67, 47, 32, 02, 09, 79, 73, 50, 87
XSMB Thứ 2, 20/05/2024
ĐB 05966
G.1 60275
G.2 72725 90891
G.3 56652 91186 16367
64845 09049 06322
G.4 0220 6622 9353 0452
G.5 9510 9372 3898
4781 9369 2390
G.6 695 561 208
G.7 24 50 89 52
Loto : 66, 75, 25, 91, 52, 86, 67, 45, 49, 22, 20, 22, 53, 52, 10, 72, 98, 81, 69, 90, 95, 61, 08, 24, 50, 89, 52
XSMB Chủ Nhật, 19/05/2024
ĐB 14478
G.1 08543
G.2 83125 92133
G.3 92796 76639 97895
59002 03268 78862
G.4 0077 1962 4824 8339
G.5 9892 6035 5510
5769 1348 4280
G.6 198 786 996
G.7 68 85 05 96
Loto : 78, 43, 25, 33, 96, 39, 95, 02, 68, 62, 77, 62, 24, 39, 92, 35, 10, 69, 48, 80, 98, 86, 96, 68, 85, 05, 96
XSMB Thứ 7, 18/05/2024
ĐB 91322
G.1 34422
G.2 54587 91207
G.3 65370 28969 87605
86304 25261 47953
G.4 8722 3565 3622 9776
G.5 9794 6034 3664
4804 5847 1109
G.6 439 382 725
G.7 17 18 19 80
Loto : 22, 22, 87, 07, 70, 69, 05, 04, 61, 53, 22, 65, 22, 76, 94, 34, 64, 04, 47, 09, 39, 82, 25, 17, 18, 19, 80