Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 17/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
69,796,747,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001199
08 22 27 29 39 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 69,796,747,000
Giải nhất 59 10,000,000
Giải nhì 2,803 300,000
Giải ba 41,364 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 10/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
53,511,343,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001196
12 13 31 38 42 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 53,511,343,500
Giải nhất 34 10,000,000
Giải nhì 1,662 300,000
Giải ba 30,583 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 03/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
44,647,657,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001193
01 13 14 21 27 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 44,647,657,500
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,461 300,000
Giải ba 24,441 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 26/04/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,854,769,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001190
02 03 25 34 35 38
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 36,854,769,000
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 1,374 300,000
Giải ba 24,372 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 19/04/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,496,335,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001187
02 03 20 21 32 33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 28,496,335,000
Giải nhất 25 10,000,000
Giải nhì 1,288 300,000
Giải ba 22,841 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 12/04/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,014,657,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001184
06 17 18 26 43 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 21,014,657,500
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 1,615 300,000
Giải ba 26,950 30,000