Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 19/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,304,746,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001200
05 19 25 35 37 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,304,746,000
Giải nhất 34 10,000,000
Giải nhì 1,563 300,000
Giải ba 21,877 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 12/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
56,872,464,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001197
03 05 06 09 32 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 56,872,464,500
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 1,925 300,000
Giải ba 34,750 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 05/05/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
47,438,133,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001194
10 12 14 16 21 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 47,438,133,000
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 1,624 300,000
Giải ba 27,795 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 28/04/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
39,429,278,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001191
01 13 14 22 23 37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 39,429,278,000
Giải nhất 33 10,000,000
Giải nhì 1,497 300,000
Giải ba 24,885 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 21/04/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,115,578,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001188
07 21 36 38 40 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 31,115,578,500
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,340 300,000
Giải ba 24,355 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 14/04/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,427,026,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001185
07 12 16 29 42 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 23,427,026,500
Giải nhất 33 10,000,000
Giải nhì 1,453 300,000
Giải ba 25,874 30,000