Diệt côn trùng bằng cây cỏ vườn nhà

Diệt côn trùng bằng cây cỏ vườn nhà
Diệt côn trùng bằng cây cỏ vườn nhà? Nhiều người hoài nghi với ý tưởng này vì họ đã dùng đủ loại thuốc diệt côn trùng mà kiến, gián, mối, muỗi vẫn tràn ngập, nhởn nhơ. Nhưng nếu