Archos Gamepad – Máy tính bảng chơi game

Archos Gamepad - Máy tính bảng chơi game
Với sự kết hợp giữa máy tính bảng và bộ phím bấm chơi game nằm ở hai bên cạnh, sản phẩm Archos Gamepad sẽ giúp bạn giải trí sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Thiết