Thiết bị giải mã tí hon hiệu năng lớn: Nuforce uDAC 3

Thiết bị giải mã tí hon hiệu năng lớn: Nuforce uDAC 3
uDAC 3 hay còn được gọi là micro DAC 3, thiết bị chuyển nguồn âm số của hãng Nuforce, có sự cải tiến đáng kể về mặt công nghệ so với các sản phẩm đời trước. Nuforce uDAC