TV OLED – Thiết kế siêu mỏng

TV OLED - Thiết kế siêu mỏng
Thiết kế siêu mỏng 4mm, màn hình cong kích thước 55 inch cùng với chất lượng hình ảnh cực nét, TV OLED có mức giá bán tại Việt Nam khoảng 250 triệu đồng. Thiết kế TV OLED của