Samsung Galaxy S5 – Thiết kế độc đáo, cấu hình mạnh mẽ

Samsung Galaxy S5 - Thiết kế độc đáo, cấu hình mạnh mẽ
Sở hữu cấu hình mạnh, tính năng phong phú, nổi bật, chính vì vậy Samsung Galaxy S5 có giá 15 - 16 triệu. Thiết kế độc đáo Galxy S5 được thiết kế tỉ mĩ với phần mặt lưng