Nuforce uDAC 2 – Bộ giải mã âm thanh giá bình dân

 Nuforce uDAC 2 - Bộ giải mã âm thanh giá bình dân
Bạn thường thưởng thức âm nhạc trên laptop nhưng chất lượng âm thanh mà chiếc laptop làm cho bạn cảm thấy không hài lòng. Để cải thiện và đáp ứng nhu cầu đó, bộ giải mã âm thanh