Nuforce BTR100 – Bộ thu tín hiệu không dây

Nuforce BTR100 - Bộ thu tín hiệu không dây
Bộ thu tín hiệu không dây Nuforce BTR100 do Nuforce sản xuất nhằm giúp cho Smartphone, Điện thoại, laptop... có tích hợp bluetooth có thể kết nối không dây đến bất cứ hệ thống loa, âm thanh nào đã