Gionee Elife E7 mini – SmartPhone camerra xoay

Gionee Elife E7 mini  -  SmartPhone camerra xoay
Gionee Elife E7 mini  là phiên bản thu gọn của Gionee Elife E7 với thiết kế camera  13MP xoay được. Nhằm đánh vào phân khúc tầm trung nên chiếc SmartPhone này có giá khoảng 6 triệu đồng. Thiết