Máy compact cao cấp thời trang Fujifilm XF1

Máy compact cao cấp thời trang Fujifilm XF1
Kế thừa và phát huy những thành công của X100 và X10 ở dòng máy mang nét cổ điển, Fujifilm tiếp tục tung ra thị trường sản phẩm máy compact cao cấp Fujifilm XF1 với cách thiết kế