Ampli chuyên nhạc số NuForce DDA-100

Ampli chuyên nhạc số NuForce DDA-100
NuForce DDA-100 là sản phẩm tương đối đặc biệt so với các mẫu ampli khác hiện có trên thị trường. Nó được thiết kế hướng đến nhu cầu nghe nhạc số chuyên dụng. Thiết kế Với cách thiết kế