Acer Aspire P3 – ultrabook thân máy tính bảng

Acer Aspire P3 - ultrabook thân máy tính bảng
Máy tính Acer Aspire P3 được thiết kế cách điệu làm cho người ta khi nhìn vào trông  giống một máy tính bảng hơn. Đây chính là một sản phẩm dần xóa mờ ranh giới giữa laptop và